Category: Berita


Sidang Tesis : Aza El Munadiyah

Hari /tanggal             : Selasa, 23 Juni 2015                  Pukul : 13.00 wib Ruang                        : III/4 Pascasarjana Nama                         : Aza El Munadiyah No Mhs                      : 135001942 Judul Tesis : Peranan Harga …

Selengkapnya

Seminar Proposal:Alfines Tunggal

Hari / Tanggal            : Kamis, 18 Juni 2015               pukul : 16.00 Wib Tempat           …

Selengkapnya

Seminar Proposal : Michael Aristian Sudarmanto

Hari / Tangal          : Selasa, 16 Juni 2015                         Pukul  : 11.00 Wib Tempat   …

Selengkapnya

Sidang Tesis : Tri Lathif Mardi Suryanto

Hari / Tanggal      : Selasa, 16  Juni 2015                    Pukul : 09.00 Wib Tempat             …

Selengkapnya

Sidang Tesis : Sigit Hernowo

Hari / Tanggal      : Senin, 15  Juni 2015                    Pukul : 10.00 Wib Tempat               …

Selengkapnya

Sidang Tesis : Juni Prasetyo Nugroho

Hari / Tanggal      : Senin, 15  Juni 2015                    Pukul : 14.00 Wib Tempat               …

Selengkapnya

Sidang Tesis : Aza El Munadiyan

Hari / Tanggal      : Senin, 15  Juni 2015                    Pukul : 08.00 Wib Tempat               …

Selengkapnya

Sidang Tesis : Yusak Wibowo Mihardjo

Hari / Tanggal      : Senin, 15  Juni 2015                    Pukul : 08.00 Wib Tempat               …

Selengkapnya

Sidang Tesis : Sonia Margaretha Saragih

Hari / Tanggal      : Senin, 15  Juni 2015                    Pukul : 16.00 Wib Tempat               …

Selengkapnya

Seminar Proposal : ” Marianus Watungadha

Hari / Tanggal      : Kamis, 17 Juni 2015                    Pukul : 17.00 Wib Tempat               …

Selengkapnya